Uniwersytet SWPS wprowadza eksperyment, pierwszy w Polsce, w którym badani będą ludzie palących marihuanę oraz jej wpływ. To pierwsze takie LEGALNE przedsięwzięcie w Polsce i może ono wyznaczyć zupełnie inne podejście do kwestii palenia marihuany. Zgłaszać mogą się wszyscy, którzy spełniają wytyczne behawioralne i fizyczne. 

Z raportu opublikowanego w 2014 roku wynika, że około 9,8 proc. dorosłych Polaków przynajmniej raz w roku pali skręta (średnia dla UE – 13,9 proc). Z rekreacyjnej marihuany korzystają niemal wszystkie grupy społeczne, jednak jej penalizacja sprawia, że wciąż mało o niej wiemy. Zepchnięcie konopi indyjskiej do szarej strefy to również problem dla naukowców, którzy chcąc przebadać tę substancję, natrafiają na szereg utrudnień proceduralnych.

Badanie ma prowadzić doktorantka Alicja Binkowska – doktorantka psychologii na Uniwersytecie SWPS – „Długotrwałe zażywanie marihuany a funkcjonowanie poznawcze z uwzględnieniem korelatów psychofizjologicznych”. Jej zespół chce poznać i zrozumieć zależność między długotrwałym zażywaniem marihuany i funkcjonowaniem neuropoznawczym.

Poszukiwane są osoby w wieku 21 – 35 lat, które palą marihuanę co najmniej dwa razy w tygodniu. Pozostałe kryteria, które trzeba spełnić: osoby nie zażywają innych substancji psychoaktywnych, nie nadużywają alkoholu i nie palą nałogowo tytoniu, ich długość włosów w dniu badania musi wynosić minimum 3 cm (w celu wykonania analizy chemicznej próbki włosa) i nie posiadają dreadów (nie można wówczas wykonać badania EEG). Kontakt/pytania pod adresem: abinkowska2@st.swps.edu.pl.

Badanie trwa około trzech godzin i odbywa się w Laboratorium Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Uczestnicy najpierw są proszeni o wypełnienie krótkiego kwestionariusza, następnie bada się ich inteligencję, po czym przechodzi się do badania EEG (nieinwazyjne, bezbolesne). Ostatnim etapem eksperymentu jest anonimowa analiza próbki włosa.

Planowany projekt prowadzony przez Alicje Binkowską został zatwierdzony przez Komisję Bioetyczną. – Zaznaczamy, że nie jest to badanie eksperymentalne (nie podajemy marihuany uczestnikom badania), ale badamy grupę osób, które zażywają jej rekreacyjnie przez długi czas (wykorzystujemy specjalistyczne metody laboratoryjne, by to potwierdzić) – tak opisuje swoje badania Binkowska. Udział w badaniu jest dobrowolny i w każdej chwili można z niego zrezygnować. Wszelkie uzyskane informacje są poufne i służyć będą jedynie celom naukowym.