UOKiK zajął się tematem masek antysmogowych, które w bardzo krótkim czasie stały się niezwykle popularne. Jak się okazuje, większość z nich nie działa, a to przez bardzo słabą jakość wykonania.

Kilka firm zajmujących się produkcją takich masek nie zastosowało odpowiednich metod badania, a jakość materiałów okazała się niezwykle niska.

(…) nieprawidłowy był dobór grupy, na której przeprowadzono badanie szczelności masek, albowiem do badania użyto jedynie maski w rozmiarze L (przeznaczonym dla mężczyzn), podczas gdy badanie przeprowadzono na jedynie 3 mężczyznach i aż 7 kobietach. W przypadku wszystkich mężczyzn rezultat badania był pozytywny, a nieszczelności pojawiły się jedynie u 3 kobiet i stąd ogólny negatywny wynik badania.

Sposób przeprowadzenia badania bulwersuje, tym bardziej że nawet sam UOKIK na swojej stronie internetowej informuje: „Rozmiar półmaski. Aby spełniła swoje zadanie, musi być idealnie dopasowana do kształtu twarzy i szczelnie do niej przylegać. Podany przez producenta rozmiar „S”, „M” czy „L” to tylko wskazówka. Jeśli masz taką możliwość, przymierz maskę. Upewnij się, czy taśmy lub gumki mocujące maskę na głowie nie są np. za długie i w efekcie półmaska nie zsuwa się, lub nie odstaje”.

Informujemy, że na etapie produkcji masek, zleciliśmy w badania w niezależnym Państwowym Instytucie Badawczym CIOP mające na celu zbadanie wskaźnika penetracji i skuteczności filtracji aerozolu chlorku sodu (frakcja pyłu PM 1; PM 2,5; PM 4 i PM 10). 

Wyniki badania są pozytywne i są dostępne na naszej stronie. Jednocześnie prostujemy, że UOKiK nie zakazał sprzedaży wszystkich masek naszej produkcji, a wyłącznie wskazanego modelu DRAGON Sport Black w rozmiarze L. Ponadto zakaz sprzedaży miał charakter tymczasowy do 15.01.2018 i po zaskarżeniu decyzji UOKIK, zakaz ten nie został przedłużony.

Maska antysmogowa powinna chronić przed pyłami PM10 i PM 2,5 oraz związkami chemicznymi, w tym rakotwórczym benzo(a)pirenem. To właśnie te składniki powietrza powodują alergie, zwiększają ryzyko poważnych chorób płuc i raka.

Przy zakupie maski należy zwrócić uwagę na:

• Skróty na masce lub jej opakowaniu:

CE – oznacza, że producent przeprowadził procedurę oceny zgodności i deklaruje, że produkt spełnia wszystkie wymagania techniczno-prawne. Nie kupuj maski bez takiego oznakowania;

FFP1, FFP2, FFP3 – wskazuje klasę ochrony filtra: najsłabsza to 1, najwyższa – 3;

NR – półmaska jednorazowego użytku. Nie zakładaj jej ponownie i nie noś dłużej niż 8 godzin (przeznaczona jest do prac przez jedną zmianę roboczą);

R – półmaska wielokrotnego użytku;

D – oznacza, że maska pozytywnie przeszła badanie na zatkanie pyłem dolomitowym. Wybierz produkt z tym znakiem, jeśli planujesz przez dłuższy czas pracować w zapylonym pomieszczeniu, np. podczas remontu domu.

Instrukcję dla użytkownika. Musi być po polsku i informować m.in. o sposobie zakładania, dopasowywania i użytkowania półmaski, a jeśli produkt jest wielokrotnego użytku – o sposobie konserwacji.

• Rozmiar maski. Żeby spełniła swoje zadanie, musi być idealnie dopasowana do kształtu twarzy i szczelnie do niej przylegać. Podany przez producenta rozmiar „S”, „M” czy „L” to tylko wskazówka. Jeśli jest taką możliwość, warto przymierzyć maskę. Upewnić się, czy taśmy lub gumki mocujące maskę na głowie nie są np. za długie i w efekcie maska nie zsuwa się lub nie odstaje.

Jak dbać o maskę – jeśli ma filtr, trzeba sprawdzać go co jakiś czas, konserwować i wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta. Warto zwrócić uwagę na powierzchnię materiału filtracyjnego – brudna maska może stracić swoje właściwości.