Jednym z najbardziej skutecznych sposobów wyznaczania celów jest metoda SMART. Określa ona 5 wymiarów, które muszą charakteryzować cel, a każdy z nich rozpoczyna się od kolejnej litery angielskiego słowa SMART. Cel musi być zatem:

  • S (specific) – konkretny. Oznacza to, że musisz dokładnie sprecyzować co jest Twoim celem. Np. stwierdzenia „będę najlepszy” nie możemy uznać za dokładny cel. Jak to jest „najlepszy”? Po czym poznasz, że jesteś „najlepszy”? Zamiast tego załóż, np., że chcesz mieć 75% procentową skuteczność w ataku.
  • M (measurable) – mierzalny. Swój cel będziesz musiał zmierzyć, by sprawdzić, czy udało Ci się go osiągnąć. Jak sprawdzisz czy jesteś najlepszy? Może być to trudne, bo jak w tym wypadku zastosować obiektywne kryterium. Ale gdy Twoim celem będzie 75% skuteczność w ataku to bez problemu sprawdzisz w statystykach, czy udało Ci się go osiągnąć.
  • A (ambitious) – ambitny. To, co sobie zakładasz musi być dla Ciebie ekscytujące i motywujące. Ambitne zadanie, to zadanie trudne, ale pozostające w zasięgu możliwości. Wymaga wysiłku, ale jesteś w stanie je zrealizować. Jeśli uważasz, że cel który przed sobą stawiasz jest dla Ciebie wyzwaniem, to właśnie spełniłeś kolejny warunek. To, czy zadanie jest ambitne czy nie, jest Twoim subiektywnym odczuciem i tylko nim się kieruj.
  • R (real) – osiągalny. Cel, który sobie zakładasz musi być w zasięgu Twoich możliwości. Twoja skuteczność w ataku zazwyczaj waha się miedzy 50 a 80%? To znaczy, że prawdopodobnie jesteś w stanie utrzymać poziom 75% w każdym meczu, Będzie to wymagało wysiłku, ale masz szansę na zwycięstwo.
  • T (time-bound) – terminowy. Musisz ustalić sobie, w jakim okresie chcesz swój cel osiągnąć. Chcesz mieć 75% skuteczności w ataku w najbliższym meczu czy może chciałbyś utrzymać ten poziom przez cały sezon? Cel niedookreślony w czasie możesz odkładać na później, a w konsekwencji nigdy nie rozpocząć jego realizacji. Jeśli nie określisz czasu, nie będziesz wiedział, czy udało Ci się zrealizować cel. Bardzo trudne będzie także bieżące monitorowanie swoich postępów.